Додаток 1

 

 

до Інструкції про складання і виконання розпису Державного бюджету України
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 26 листопада 2012 року № 1220)

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

 

 

Сільський голова

 

 

(посада)

 

 

 

І.М.Шилкін

 

 

(підпис)

(ініціали і прізвище)

 

 

М.П.

 

ДОВІДКА

 

про зміни до  річного розпису бюджету

 

на 2017 рік

 

 

 

Номер

1

 

 

 

Дата

20.02.2017

 

сільський

 

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету

01  Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної

 

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

 

 

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)

1010  Дошкільна освiта

 

Тальянкiвська сiльська рада

 

рішення сесії №16/07 від 27.01.2017 року

 

 

 

 

(грн.)

 

 

 

 

 

 

Найменування

Сума змін (+,-)

 

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

 

2

3

4

5

 

НАДХОДЖЕННЯ - усього

 -

 -

 -

 

у тому числі:

 

 

 

 

Доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)

 -

 -

 -

 

 

 -

 -

 -

 

Фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)

 -

 -

 -

 

 

 -

 -

 -

 

Повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)

 -

 -

 -

 

 

 -

 -

 -

 

ВИТРАТИ - усього

557615,00

 -

557615,00

 

у тому числі:

 

 

 

 

Видатки (розписати за кодами економічної класифікації
видатків бюджету)

557615,00

 -

557615,00

 

Заробітна плата

367000,00

 -

367000,00

 

Нарахування на оплату праці

80345,00

 -

80345,00

 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

8000,00

 -

8000,00

 

Продукти харчування

50950,00

 -

50950,00

 

Оплата послуг (крім комунальних)

7000,00

 -

7000,00

 

Видатки на відрядження

300,00

 -

300,00

 

Оплата водопостачання та водовідведення

1700,00

 -

1700,00

 

Оплата електроенергії

12200,00

 -

12200,00

 

Оплата інших енергоносіїв

30000,00

 -

30000,00

 

Інші поточні видатки

120,00

 -

120,00

 

Фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)**

 -

 -

 -

 

 

 -

 -

 -

 

Надання кредитів з бюджету (розписати за кодами класифікації кредитування бюджету)

 -

 -

 -

 

 

 -

 -

 -

 

 

 

 

 

 

Завідувач

 

Т.В.О.бухгалтера

 

О.А.Лісова

 

 

Ю.Ю.Лисяна

 

(ініціали і прізвище)

 

(підпис)

(ініціали і прізвище)

 

 

 

 

 

 

____________
* До надходжень належать доходи бюджету, повернення кредитів до бюджету, кошти від державних (місцевих) запозичень (код 401000), кошти від приватизації державного майна (код 500000), повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред’явлення цінних паперів, а також коди 601100, 602100, 603000, 604100.
** До витрат належать видатки бюджету, надання кредитів з бюджету, погашення боргу (код 402000) та розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів, а також коди 601200, 602200, 604200.
____________

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

 

 

 

 

до Інструкції про складання і виконання розпису Державного бюджету України
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 26 листопада 2012 року № 1220)

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

 

 

 

 

Сільський голова

 

 

 

 

(посада)

 

 

 

 

 

І.М.Шилкін

 

 

 

 

(підпис)

(ініціали і прізвище)

 

 

 

 

М.П.

 

ДОВІДКА

 

 

про зміни до  річного розпису бюджету

 

 

на 2017 рік

 

 

 

 

 

 

Номер

11

 

 

 

 

 

 

Дата

25.09.2017

 

 

Вид бюджету

сільський

,

 

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету

01  Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної

,

 

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

 

,

 

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)

1010  Дошкільна освiта

).

 

Відділ-виконавець

Тальянкiвська сiльська рада

 

 

Підстава

Рішення сесії сільської ради №22/07 від 8.09.2017 року

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код

Найменування

Сума змін (+,-)

 

 

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

 

 

1

2

3

4

5

 

 

 

НАДХОДЖЕННЯ - усього

198813,00

 -

198813,00

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

Доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)

198813,00

 -

198813,00

 

 

18010600

Орендна плата з юридичних осіб

198813,00

 -

198813,00

 

 

 

Фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)

 -

 -

 -

 

 

 

 

 -

 -

 -

 

 

 

Повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)

 -

 -

 -

 

 

 

 

 -

 -

 -

 

 

 

ВИТРАТИ - усього

26000,00

 -

26000,00

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

Видатки (розписати за кодами економічної класифікації
видатків бюджету)

26000,00

 -

26000,00

 

 

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

10000,00

 -

10000,00

 

 

2275

Оплата інших енергоносіїв

16000,00

 -

16000,00

 

 

 

Фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)**

 -

 -

 -

 

 

 

 

 -

 -

 -

 

 

 

Надання кредитів з бюджету (розписати за кодами класифікації кредитування бюджету)

 -

 -

 -

 

 

 

 

 -

 -

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заідувач

 

Т.В.О.бухгалтера

 

 

 

О.А.Лісова

 

 

Ю.Ю.Лисяна

 

 

(підпис)

(ініціали і прізвище)

 

(підпис)

(ініціали і прізвище)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* До надходжень належать доходи бюджету, повернення кредитів до бюджету, кошти від державних (місцевих) запозичень (код 401000), кошти від приватизації державного майна (код 500000), повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред’явлення цінних паперів, а також коди 601100, 602100, 603000, 604100.
** До витрат належать видатки бюджету, надання кредитів з бюджету, погашення боргу (код 402000) та розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів, а також коди 601200, 602200, 604200.
____________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

 

 

 

 

до Інструкції про складання і виконання розпису Державного бюджету України
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 26 листопада 2012 року № 1220)

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

 

 

 

 

Сільський голова

 

 

 

 

(посада)

 

 

 

 

 

І.М.Шилкін

 

 

 

 

(підпис)

(ініціали і прізвище)

 

 

 

 

М.П.

 

ДОВІДКА

 

 

про зміни до  річного розпису бюджету

 

 

на 2017 рік

 

 

 

 

 

 

Номер

13

 

 

 

 

 

 

Дата

24.10.2017

 

 

Вид бюджету

сільський

,

 

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету

01  Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної

,

 

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

 

,

 

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)

1010  Дошкільна освiта

).

 

Відділ-виконавець

Тальянкiвська сiльська рада

 

 

Підстава

рішення сесії сільської ради № 23/01 від 03.10.2017 року

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код

Найменування

Сума змін (+,-)

 

 

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

 

 

1

2

3

4

5

 

 

 

НАДХОДЖЕННЯ - усього

11500,00

 -

11500,00

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

Доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)

11500,00

 -

11500,00

 

 

41035000

Інші субвенції 

11500,00

 -

11500,00

 

 

 

Фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)

 -

 -

 -

 

 

 

 

 -

 -

 -

 

 

 

Повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)

 -

 -

 -

 

 

 

 

 -

 -

 -

 

 

 

ВИТРАТИ - усього

11500,00

 -

11500,00

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

Видатки (розписати за кодами економічної класифікації
видатків бюджету)

11500,00

 -

11500,00

 

 

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

11500,00

 -

11500,00

 

 

 

Фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)**

 -

 -

 -

 

 

 

 

 -

 -

 -

 

 

 

Надання кредитів з бюджету (розписати за кодами класифікації кредитування бюджету)

 -

 -

 -

 

 

 

 

 -

 -

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач

 

Т.В.О.бухгалтера

 

 

 

О.А.Лісова

 

 

Ю.Ю.Лисяна

 

 

(підпис)

(ініціали і прізвище)

 

(підпис)

(ініціали і прізвище)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* До надходжень належать доходи бюджету, повернення кредитів до бюджету, кошти від державних (місцевих) запозичень (код 401000), кошти від приватизації державного майна (код 500000), повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред’явлення цінних паперів, а також коди 601100, 602100, 603000, 604100.
** До витрат належать видатки бюджету, надання кредитів з бюджету, погашення боргу (код 402000) та розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів, а також коди 601200, 602200, 604200.
____________