Звіт про використання коштів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування
(пункт 1 розділу ІІ)

 

 

 

                                                                                  Звіт

 

 

 

 

 

про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д,№ 2м)

 

 

 

 

 

 за III квартал 2017 р.

Коди

 

 

 

Установа

ДНЗ    Тальянківської сільської  ради

за ЄДРПОУ

36780146

 

 

 

Територія

Черкаська область, Тальнiвський район, село Тальянки, вулиця Свято-Покровська, будинок 46

за КОАТУУ

7124089300

 

 

 

Організаційно-правова форма господарювання

Комунальна організація

за КОПФГ

430       430

 

 

 

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету

 

 

 

 

 

 

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

 

 

 

 

 

 

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

01

Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищні, сільські ради, районні ради у містах)

 

 

 

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)

1010

Дошкільна освiта

 

 

 

Періодичність: квартальна, річна.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одиниця виміру: грн коп.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показники

КЕКВ
та/або
ККК

Код
рядка

Затверджено
на звітний
рік

Затверджено на звітний період (рік)1

Залишок на
початок
звітного
року

Надійшло
коштів за
звітний
період (рік)

Касові
за звітний
період (рік)

Залишок
на кінець звітного періоду (року)

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

Видатки та надання кредитів- усього
у тому числі:

Х

010

793105,00

585174,00

-

511859,57

511859,57

-

 

 

 

ПОТОЧНІ ВИДАТКИ

2000

020

793105,00

-

-

511859,57

511859,57

-

 

 

 

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2100

030

618682,00

-

-

401254,29

401254,29

-

 

 

 

Оплата праці

2110

040

507440,00

371800,00

-

326713,75

326713,75

-

 

 

 

Заробітна плата

2111

050

507440,00

-

-

326713,75

326713,75

-

 

 

 

Грошове забезпечення військовослужбовців

2112

060

-

-

-

-

-

-

 

 

 

Нарахування на оплату праці

2120

070

111242,00

81401,00

-

74540,54

74540,54

-

 

 

 

Використання товарів і послуг

2200

080

174303,00

-

-

110605,28

110605,28

-

 

 

 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

090

19000,00

-

-

4226,47

4226,47

-

 

 

 

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

100

-

-

-

-

-

-

 

 

 

Продукти харчування

2230

110

67500,00

49500,00

-

48000,00

48000,00

-

 

 

 

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

120

9000,00

-

-

1395,94

1395,94

-

 

 

 

Видатки на відрядження

2250

130

300,00

-

-

-

-

-

 

 

 

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

140

-

-

-

-

-

-

 

 

 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

150

78503,00

58553,00

-

56982,87

56982,87

-

 

 

 

Оплата теплопостачання

2271

160

-

-

-

-

-

-

 

 

 

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

170

1700,00

-

-

-

-

-

 

 

 

Оплата електроенергії

2273

180

16300,00

-

-

12491,67

12491,67

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовження додатка 1

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

Оплата природного газу

2274

190

-

-

-

-

-

-

 

 

Оплата інших енергоносіїв

2275

200

60503,00

-

-

44491,20

44491,20

-

 

 

Оплата енергосервісу

2276

210

-

-

-

-

-

-

 

 

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних(регіональних)програм

2280

220

-

-

-

-

-

-

 

 

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

230

-

-

-

-

-

-

 

 

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

240

-

-

-

-

-

-

 

 

Обслуговування боргових зобов'язань

2400

250

-

-

-

-

-

-

 

 

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань

2410

260

-

-

-

-

-

-

 

 

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань

2420

270

-

-

-

-

-

-

 

 

Поточні трансферти

2600

280

-

-

-

-

-

-

 

 

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

290

-

-

-

-

-

-

 

 

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

300

-

-

-

-

-

-

 

 

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

310

-

-

-

-

-

-

 

 

Соціальне забезпечення

2700

320

-

-

-

-

-

-

 

 

Виплата пенсій і допомоги

2710

330

-

-

-

-

-

-

 

 

Стипендії

2720

340

-

-

-

-

-

-

 

 

Інші виплати населенню

2730

350

-

-

-

-

-

-

 

 

Інші поточні видатки

2800

360

120,00

-

-

-

-

-

 

 

КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ

3000

370

-

-

-

-

-

-

 

 

Придбання основного капіталу

3100

380

-

-

-

-

-

-

 

 

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

390

-

-

-

-

-

-

 

 

Капітальне будівництво (придбання)

3120

400

-

-

-

-

-

-

 

 

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

410

-

-

-

-

-

-

 

 

Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів

3122

420

-

-

-

-

-

-

 

 

Капітальний ремонт

3130

430

-

-

-

-

-

-

 

 

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

440

-

-

-

-

-

-

 

 

Капітальний ремонт інших об'єктів

3132

450

-

-

-

-

-

-

 

 

Реконструкція та реставрація

3140

460

-

-

-

-

-

-

 

 

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

470

-

-

-

-

-

-

 

 

Реконструкція та реставрація інших об'єктів

3142

480

-

-

-

-

-

-

 

 

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури

3143

490

-

-

-

-

-

-

 

 

Створення державних запасів і резервів

3150

500

-

-

-

-

-

-

 

 

Придбання землі та нематеріальних активів

3160

510

-

-

-

-

-

-

 

 

Капітальні трансферти

3200

520

-

-

-

-

-

-

 

 

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

530

-

-

-

-

-

-

 

 

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

540

-

-

-

-

-

-

 

 

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

550

-

-

-

-

-

-

 

 

Капітальні трансферти населенню

3240

560

-

-

-

-

-

-

 

 

Внутрішнє кредитування

4100

570

-

-

-

-

-

-

 

 

Надання внутрішніх кредитів

4110

580

-

-

-

-

-

-

 

 

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів

4111

590

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовження додатка 1

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

600

-

-

-

-

-

-

 

 

Надання інших внутрішніх кредитів

4113

610

-

-

-

-

-

-

 

 

Зовнішнє кредитування

4200

620

-

-

-

-

-

-

 

 

Надання зовнішніх кредитів

4210

630

-

-

-

-

-

-

 

 

Інші видатки

5000

640

X

23920,00

X

X

X

X

 

 

Нерозподілені видатки

9000

650

-

-

-

-

-

-

 

 

1Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.

 

 

Завідувач

 

 

 

 

О.А.Лісова

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали, прізвище)

 

 

 

Т.В.О.бухгалтера

 

 

 

 

Ю.Ю.Лисяна

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали, прізвище)

 

 

 

06жовтня  2017 року