ТАЛЬЯНКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА

                 

              ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ  ШОСТОГО   СКЛИКАННЯ

 

                           Р І Ш Е Н Н Я

 25  травня 2012   року   № 11 /6                                                          с.Тальянки                                                                                                    Про проект рішення                                                                                       «Місцеві податки і збори на 2013 рік»

 

Керуючись підпунктом 24 частини 1 статті  26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  відповідно до статей 265, 266, 267,268 Податкового  Кодексу  України дотримуючись норм Указу Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва», згідно Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" з метою забезпечення надходженнь до сільського бюджету,   Тальянківська сільська рада вирішила :

1.Запровадити з 01.01.2013 року на території с.Тальянки  такі види місцевих податків і зборів:                                                                                                                           1. Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності.          2.Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.              3.Єдинийподаток.                                                                                                                  

2. Затвердити положення про граничні розміри, порядок оплати і перерахування до місцевого бюджету місцевих податків і зборів, яке є невідємною частиною даного рішення. (додаток № 1)

3. Відповідальність за правильність обчислення, повноту справляння і своєчасність сплати та перерахування до Тальянківського сільського бюджету, збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності,    податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, єдиного податку покласти на платників податків.

4.Всі податки і збори передбачені цим рішенням зараховуються на рахунок31422000800400, банк ГУДКУ  в Черкаській області, МФО854018

5. Визнати такими, що з 01.01.2013 року втратять чинність рішення Тальянківської сільської ради:                                                                          від 12.08.2011 року  № 6/3 «Про місцеві податки і збори  на 2012 рік»;      від 24.01.2012 року №10/3 «Про внесення змін до рішення від 12.08.2011 року  № 6/3 «Про місцеві податки і збори  на 2012 рік» в розділ ІІІ «Ставки єдиного податку». 

6. Контроль за сплатою місцевих податків і зборів  здійснюється ДПІ у Тальнівському районі.     

7.Дане рішення набирає чинності з 01.01.2013 року.

8.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Тальянківської сільської ради з питань планування бюджету та фінансів.

9. Секретареві Тальянківської сільської ради оприлюднити проект регуляторного акту  у засобах масової інформації у відповідності із чинним законодавством України у сфері державної регуляторної політики.                                                                                                                                         

Сільський голова                                                         І.М.Шилкін

                                                                Додаток до проекту рішення                                                                Тальянківської сільської ради                                                                №11/6 від 25.25.2012 року                                                                    «Про місцеві податки і збори"                                                          

Це положення є невід'ємною                                                              частиною вказаного проекту рішення

 

Положення про граничні розміри, порядок сплати і перерахування до бюджету місцевих податків і зборів

 

 

І. Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності

 

 1.Платники збору

 Платниками збору є суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи -підприємці), їх відокремлені підрозділи, які отримують в установленому цією статтею порядку торгові патенти та провадять такі види підприємницької діяльності:

а) торговельна діяльність у пунктах продажу товарів;

б) діяльність з надання платних побутових послуг за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України;

в) торгівля валютними цінностями у пунктах обміну іноземної валюти;

г) діяльність у сфері розваг (крім проведення державних грошових лотерей).

 2. Не є платниками збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг такі суб’єкти господарювання:

а) аптеки, що перебувають у державній та комунальній власності;

б) розташовані у селах, селищах і містах районного значення підприємства та організації споживчої кооперації та торгово-виробничі державні підприємства робітничого постачання;

в) фізичні особи -підприємці, які провадять торговельну діяльність у межах ринків усіх форм власності;

г) фізичні особи -підприємці, які здійснюють продаж вирощених в особистому підсобному господарстві, на присадибній, дачній, садовій і городній ділянках продукції рослинництва і тваринництва, свійської худоби та птиці (як у живому вигляді, так і продукції забою в сирому вигляді та у вигляді первинної переробки), продукції власного бджільництва;

ґ) фізичні особи -підприємці, які сплачують державне мито за нотаріальне посвідчення договорів про відчуження власного майна, якщо товари кожної окремої категорії відчужуються не частіше одного разу на календарний рік;

д) суб’єкти господарювання, утворені громадськими організаціями інвалідів, які мають податкові пільги згідно із законодавством та здійснюють торгівлю виключно продовольчими товарами вітчизняного виробництва та продукцією, виготовленою на підприємствах "Українське товариство сліпих", "Українське товариство глухих", а також фізичними особами -інвалідами, зареєстрованими відповідно до закону як підприємці;

е) суб’єкти господарювання, які провадять торговельну діяльність виключно з використанням таких видів товарів вітчизняного виробництва: хліб і хлібобулочні вироби; борошно пшеничне та житнє; сіль, цукор, олія соняшникова і кукурудзяна; молоко і молочна продукція, крім молока і вершків згущених із домішками і без них; продукти дитячого харчування; безалкогольні напої; морозиво; яловичина та свинина; свійська птиця; яйця; риба; ягоди і фрукти; мед та інші продукти бджільництва, бджолоінвентар і засоби захисту бджіл; картопля і плодоовочева продукція; комбікорм для продажу населенню;

є) суб’єкти господарювання, що реалізують продукцію власного виробництва фізичним особам, які перебувають з ними у трудових відносинах, через пункти продажу товарів, вбудовані у виробничі або адміністративні приміщення, що належать такому суб’єкту;

ж) суб’єкти господарювання, які провадять діяльність із закупівлі у населення продукції (заготівельна діяльність), якщо подальша реалізація такої продукції відбувається за розрахунками у безготівковій формі (пункти приймання склотари, макулатури, відходів паперових, картонних і ганчіркових; заготівля сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки);

з) підприємства, установи та організації, які провадять діяльність у торговельно-виробничій сфері (ресторанне господарство), у тому числі навчальних закладах, із обслуговування виключно працівників таких підприємств, установ та організацій, а також учнів і студентів у навчальних закладах.

Не є платниками збору за провадження діяльності у сфері розваг суб’єкти господарювання, які провадять комп’ютерні та відеоігри.

3.Види діяльності, які провадяться з придбанням пільгового торгового патенту

 З придбанням пільгового торгового патенту провадиться торговельна діяльність виключно з використанням таких товарів (незалежно від країни їх походження):

а) товари повсякденного вжитку, продукти харчування, вироби медичного призначення для індивідуального користування, технічні та інші засоби реабілітації через торговельні установи, утворені з цією метою громадськими організаціями інвалідів;

б) товарів військової атрибутики та повсякденного вжитку для військовослужбовців на території військових частин і військових навчальних закладів;

в) насіння та посадкового матеріалу овочевих, баштанних, кормових та квіткових культур, кормових коренеплодів та картоплі;

г) сірників;

ґ) термометрів та індивідуальних діагностичних приладів.

 З придбанням пільгового торгового патенту провадиться торговельна діяльність виключно з використанням таких товарів вітчизняного виробництва:

а) поштові марки, листівки, вітальні листівки і конверти непогашені, ящики, коробки, мішки, сумки та інша тара, виготовлена з дерева, паперу та картону, яка використовується для поштових відправлень підприємствами, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади у галузі транспорту та зв’язку, і фурнітура до них;

б) товари народних промислів, крім антикварних та тих, що становлять культурну цінність згідно з переліком, затвердженим центральним органом виконавчої влади у сфері культури;

в) готові лікарські засоби (лікарські препарати, ліки, медикаменти, предмети догляду, перев’язувальні матеріали та інше медичне приладдя), вітаміни для населення, тампони, інші види санітарно-гігієнічних виробів із целюлози або її замінників, ветеринарні препарати, вироби медичного призначення для індивідуального користування інвалідами, технічні та інші засоби реабілітації інвалідів;

г) зубні паста та порошки, косметичні серветки, дитячі пелюшки, папір туалетний, мило господарське;

ґ) вугілля, вугільні брикети, паливо пічне побутове, гаc освітлювальний, торф паливний кусковий, торф’яні брикети і дрова для продажу населенню, газ скраплений у балонах, що реалізується населенню за місцем проживання для використання у житлових та/або нежитлових приміщеннях;

д) проїзні квитки;

е) зошити.

 З придбанням пільгового торгового патенту провадиться торговельна діяльність виключно з використанням періодичних видань друкованих засобів масової інформації вітчизняного виробництва, що мають реєстраційні свідоцтва, видані в установленому порядку, а також книг, брошур, альбомів, нотних видань, буклетів, плакатів, картографічної продукції, що видаються юридичними особами -резидентами України.

При здійсненні продажу товарів, зазначених у абзаці першому цього підпункту, платники збору можуть одночасно здійснювати продаж супутньої продукції (незалежно від країни їх походження): ручки, олівці, інструменти для креслення, пензлі, мастихіни, мольберти, фарби, лаки, розчинники та закріплювачі для малювання та живопису, полотна, багети, рамки та підрамники для картин, швидкозшивачі, інші канцелярські прилади та конторське приладдя, крім виготовлених з дорогоцінних і напівдорогоцінних металів.

 

Ставки збору

 Ставка збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг встановлюється з розрахунку на календарний місяць у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня календарного року (далі -мінімальна заробітна плата), визначеному цим пунктом, з урахуванням місцезнаходження пункту продажу товарів та асортименту товарів, пункту з надання платних послуг та виду платних послуг.

 Ставка збору за провадження торговельної діяльності (крім провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом із застосуванням пістолетних паливно-роздавальних колонок на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах) в таких розмірах від мінімальної заробітної плати:

  • торгівельна діяльність -0,1
  • побутові послуги    -       0,1

Ставка збору за провадження торговельної діяльності із придбанням пільгового торгового патенту встановлюється в розмірі 0,05 розміру мінімальної заробітної плати щорічно.

 Ставка збору за провадження торговельної діяльності із придбанням короткотермінового торгового патенту за один день становить 0,02 розміру мінімальної заробітної плати.

 Ставки збору, визначені відповідно до цієї статті, округляються (менш як 50 копійок відкидається, а 50 копійок і більше округляється до однієї гривні).

 Порядок придбання торгового патенту

 Для провадження передбачених цією статтею видів підприємницької діяльності суб’єкт господарювання подає до органу державної податкової служби за місцем сплати збору заявку на придбання торгового патенту, яка повинна містити такі відомості:

а) найменування суб’єкта господарювання, код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) та прізвище, ім’я, по батькові суб’єкта господарювання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи);

б) юридична адреса (місцезнаходження) суб’єкта господарювання, а у разі якщо патент придбається для відокремленого підрозділу, -місцезнаходження такого відокремленого підрозділу згідно з документом, що засвідчує право власності (оренди);

в) вид підприємницької діяльності, для провадження якої придбається торговий патент;

г) вид торгового патенту;

ґ) найменування документа про повну або часткову сплату збору;

д) назва та фактична адреса (місцезнаходження) пункту продажу товарів, пункту з надання платних послуг, пункту обміну іноземної валюти, грального місця, позначення "виїзна торгівля";

е) назва, дата, номер документа, що засвідчує право власності (оренди);

є) період, на який придбається торговий патент.

Підставою для придбання торгового патенту є заявка, оформлена відповідно до цієї статті. Встановлення будь-яких додаткових умов щодо придбання торгового патенту не дозволяється.

 Відомості, наведені в поданій суб’єктом господарювання заявці, звіряються з оригіналами або нотаріально посвідченими копіями документів, на підставі яких заповнена така заявка.

Звірка відомостей, наведених в поданій суб’єктом господарювання заявці, здійснюється в момент подання такої заявки. Оригінали або нотаріально посвідчені копії документів, пред’явлені суб’єктом господарювання на звірку, в органі державної податкової служби не залишаються.

У разі невідповідності відомостей, наведених у поданій суб’єктом господарювання заявці, документам, на підставі яких заповнена така заявка, або невнесення до заявки усіх необхідних відомостей, орган державної податкової служби має право відмовити у видачі торгового патенту суб’єкту господарювання.

   Торговий патент видається особисто фізичній особі -підприємцю або особі, уповноваженій юридичною особою, під підпис у триденний термін з дня подання заявки. Датою придбання торгового патенту є зазначена в ньому дата.

 Бланк торгового патенту є документом суворого обліку.

У разі втрати або зіпсування торгового патенту платнику збору видається дублікат торгового патенту в порядку, установленому цим пунктом.

 Для провадження торговельної діяльності, діяльності з надання платних послуг та діяльності з торгівлі валютними цінностями для кожного відокремленого підрозділу, який не є платником податку на прибуток, торгові патенти придбаються суб’єктами господарювання за місцем реєстрації такого відокремленого підрозділу.

 Для провадження торговельної діяльності, діяльності з надання платних послуг та діяльності з торгівлі валютними цінностями торгові патенти придбаються окремо для кожного пункту продажу товарів, пункту з надання платних послуг, пункту обміну іноземної валюти.

 У разі проведення ярмарків, виставок-продажів та інших короткотермінових заходів, пов’язаних з демонстрацією та продажем товарів, суб’єкт господарювання придбає короткотерміновий торговий патент.

 Для здійснення діяльності у сфері розваг торговий патент придбається для кожного окремого грального місця. Якщо окреме гральне місце має декілька незалежних гральних місць, торговий патент придбається окремо для кожного з них.

 Форма торгового патенту та порядок його заповнення встановлюються центральним органом державної податкової служби.

 

 

Порядок та строки сплати збору

 Порядок сплати збору платниками збору, які:

а) провадять торговельну діяльність або надають платні послуги (крім пересувної торговельної мережі) -збір сплачується за місцезнаходженням пункту продажу товарів або пункту з надання платних послуг;

б) здійснюють торгівлю через пересувну торговельну мережу -за місцем реєстрації таких платників;

          в)здійснюють торгівлю на ярмарках, виставках-продажах та інших короткотермінових заходах, пов’язаних з демонстрацією та продажем товарів, -за місцем провадження такої діяльності.

 

 Строки сплати збору:

а) за провадження торговельної діяльності з придбанням короткотермінового торгового патенту -не пізніш, як за один календарний день до початку провадження такої діяльності;

б) за провадження торговельної діяльності (крім торговельної діяльності з придбанням короткотермінового торгового патенту), діяльності з надання платних послуг, здійснення торгівлі валютними цінностями -щомісяця не пізніше 15 числа, який передує звітному місяцю;

в) за здійснення діяльності у сфері розваг -щоквартально не пізніше 15 числа місяця, який передує звітному кварталу.

 Під час придбання торгового патенту суб’єкт господарювання вносить суму збору за один місяць (квартал). На суму збору, сплачену під час придбання торгового патенту, зменшується сума збору, яка підлягає внесенню в останній місяць (квартал) його дії.

 Платники збору можуть здійснити сплату збору авансовим внеском до кінця календарного року.

Суми збору, не сплачені в установлені строки, вважаються податковим боргом і стягуються до бюджету згідно з положеннями цього Кодексу.

 Порядок використання торгового патенту

 Оригінал торгового патенту повинен бути розміщений:

на фронтальній вітрині магазину, а за її відсутності -біля реєстратора розрахункових операцій;

на фронтальній вітрині малої архітектурної форми;

на табличці в автомагазинах, на розвозках та інших видах пересувної торговельної мережі, а також на лотках, прилавках та інших видах торговельних точок, відкритих у відведених для торговельної діяльності місцях;

у пунктах обміну іноземної валюти;

у приміщеннях для надання платних послуг, а також у приміщеннях, в яких проводяться розважальні ігри.

 Торговий патент повинен бути відкритий та доступний для огляду.

 Для запобігання пошкодженню торгового патенту (вигорання на сонці, псування внаслідок затікання дощової води, псування сторонніми особами тощо) дозволяється розміщувати нотаріально засвідчені копії торгових патентів у визначених цією частиною місцях. При цьому оригінал такого патенту повинен зберігатися у відповідальної особи суб’єкта господарювання або відповідальної особи відокремленого підрозділу, яка зобов’язана надавати його для огляду уповноваженим законом особам.

 Торговий патент діє на території, на яку поширюються повноваження органу, який здійснив реєстрацію суб’єкта господарювання, або за місцезнаходженням відокремленого підрозділу.

 Передача торгового патенту іншому суб’єкту господарювання або іншому відокремленому підрозділу такого суб’єкта не дозволяється.

 Торговий патент, виданий для провадження торговельної діяльності з використанням пересувної торговельної мережі (автомагазини, розвозки тощо), діє на території України.

 Строк дії торгового патенту

 Строк дії торгового і пільгового патенту, крім короткотермінового торгового патенту та торгового патенту на здійснення діяльності у сфері розваг, становить 60 календарних місяців.

 Строк дії короткотермінового торгового патенту становить від одного до п’ятнадцяти календарних днів.

 Строк дії торгового патенту на здійснення діяльності у сфері розваг становить вісім календарних кварталів.

 У разі невнесення суб’єктом господарювання збору у встановлений цією статтею строк, дія такого патенту анулюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулося таке порушення.                                  

Суб’єкт господарювання, що припинив діяльність, яка відповідно до цього Кодексу підлягає патентуванню, до 15 числа місяця, що передує звітному, письмово повідомляє про це відповідному органу державної податкової служби. При цьому торговий патент підлягає поверненню органу державної податкової служби, який його видав, а суб’єкту господарювання повертається надмірно сплачена сума збору.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

ІІ. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

 

 Платники податку

 Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової нерухомості.

 Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

 Об’єкт оподаткування

 Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової нерухомості.

 Не є об’єктом оподаткування:

а) об’єкти житлової нерухомості, які перебувають у власності держави або територіальних громад (їх спільній власності);

б) об’єкти житлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) садовий або дачний будинок, але не більше одного такого об’єкта на одного платника податку;

ґ) об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним сім’ям та  прийомним сім’ям, у яких виховується троє та більше дітей, але не більше одного такого об’єкта на сім’ю;

д) гуртожитки.

 База оподаткування

 Базою оподаткування є житлова площа об’єкта житлової нерухомості.

 База оподаткування об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється органом державної податкової служби на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно.

 База оподаткування об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи з житлової площі об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

 У разі наявності у платника податку кількох об’єктів оподаткування база оподаткування обчислюється окремо за кожним з таких об’єктів.

 Пільги із сплати податку

 База оподаткування об’єкта житлової нерухомості, що перебуває у власності фізичної особи -платника податку, зменшується:

а) для квартири -на 120 кв. метрів;

б) для житлового будинку -на 250 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за базовий податковий (звітний) період і застосовується до об’єкта житлової нерухомості, у якій фізична особа -платник податку зареєстрована в установленому законом порядку, або за вибором такого платника до будь-якого іншого об’єкта житлової нерухомості, який перебуває в його власності.

Ставка податку

 Ставка податку встановлюються Тальянківською сільською радою в таких розмірах за 1 кв. метр житлової площі об’єкта житлової нерухомості:

для квартир, житлова площа, яких не перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв. метрів, ставка податку встановлено 0,03 відсотка  мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року

для квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв. метрів, ставка податку становить 2,7 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.

Податковий період

 Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

 Порядок обчислення суми податку

 Обчислення суми податку з об’єктів житлової нерухомості, які знаходяться у власності фізичних осіб, проводиться органом державної податкової служби за місцезнаходженням об’єкта житлової нерухомості.

 Податкове повідомлення-рішення про суму податку, що підлягає сплаті, та платіжні реквізити надсилаються органами державної податкової служби платникам за місцезнаходженням об’єкта житлової нерухомості до 1 липня звітного року за формою, встановленою у порядку, визначеному  Податковим Кодексом України ) стаття 58).

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Орган державної податкової служби надсилає податкове повідомлення-рішення зазначеному власнику після отримання інформації про виникнення права власності на такий об’єкт.

 Платники податку на підставі документів, що підтверджують їх право власності на об’єкт оподаткування та місце проживання (реєстрації), мають право звернутися до органів державної податкової служби для звірки даних щодо житлової площі житлової нерухомості, пільги зі сплати податку, ставки податку та нарахованої суми податку.

Орган державної податкової служби проводить перерахунок суми податку і надсилає податкове повідомлення-рішення зазначеному власнику відповідно до цього пункту.

 Платники податку -юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 1 лютого цього ж року подають органу державної податкової служби за місцезнаходженням об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової нерухомості декларація подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт.

 У разі набуття права власності на об’єкт житлової нерухомості протягом року податок нараховується з дня виникнення права власності на такий об’єкт.

 

 

 Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об’єкта оподаткування податком

 У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника — починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

 Орган державної податкової служби надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

 Порядок сплати податку

 Податок сплачується за місцем розташування об’єкта оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

 Строки сплати податку

 Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами -протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами -авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 

ІІІ.Єдиний податок

                 Встановити, що з 1 січня 2013 року до внесення змін до розділу XIV Податкового кодексу України в частині оподаткування суб’єктів малого підприємництва Указ Президента України від 3 липня 1998 року № 727 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва" (з наступними змінами) та абзаци шостий – двадцять восьмий пункту 1 статті 14 розділу IV Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року № 13-92 "Про прибутковий податок з громадян" застосовуються з урахуванням таких особливостей:

  • На території Тальянківської сільської ради ставки єдиного податку для суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб:                                                 

Для першої групиплатників єдиного продатку-10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового (звітного) року.

Для другої групиплатників єдиного продатку-20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового (звітного) року.

- зарахування до бюджетів та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування (у тому числі пенсійного страхування) єдиного податку, який сплачується у січні 2013 року за останній звітний (податковий) період 2012 року, здійснюється у порядку та на умовах, які діяли до 1 січня 2013 року;

         -   повернення сум єдиного податку та фіксованого податку, які були сплачені до 1 січня 2013 року помилково або надміру, а також зарахування сум погашення податкового боргу, що сформувався станом на 31 грудня 2012 року, здійснюються у встановленому порядку з урахуванням цього підрозділу.

 

 

 

Сільський голова                                                                          І.М.Шилкін

 

 

 

 

 

 

                           Аналіз регуляторного впливу.

Проект регуляторного акту проекту рішення Тальянківської сільської ради «Про місцеві податки і збори на 2013 рік.» та Положення  про місцеві податки і збори розроблені  відповідно до Податкового Кодексу України.

                               1.Опис проблеми.

У зв’язку із набранням чинності з 1 січня 2011 року Податкового Кодексу України та втратою чинності Декрету Кабінету Міністрів України від 20.05.1993 року«Про місцеві податки і збори», Тальянківською сільською радою  розроблено проект рішення  «Про місцеві податки і збори на 2013 рік.»

Відповідно підпункту 24, пункту 1,статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   згідно  статі 10 та пунктом 12.3 статті 12 Податкового Кодексу України законодавчо закріплено право органів місцевого самоврядування встановлювати місцеві податки і збори в межах своїх повноважень.

                        2.Визначення цілей  регулювання.

Ціллю прийняття проекту рішення «Про місцеві податки і збори на 2013 рік.» є:

1.Запровадження місцевих податків та зборів та затвердження Положення про граничні розміри, порядок сплати і перерахування до бюджету місцевих податків і зборів;

2.Встановлення  рівних умов розвитку  підприємництва на території сільської ради на конкурентних засадах  відповідно до діючого законодавства;

Забезпечення прозорості та підтримки розвитку підприємництва місцевою владою;

4.Стимулювання розвитку та сприяння легалізації об’єктів торгівлі для збільшення бази оподаткування на території сільської ради;

5.Збільшення надходжень по місцевим податкам та зборам в бюджет сільської ради.

                                      3.Альтернативи.

За умови  прийняття рішення сільської ради про не встановлення місцевих податків та зборів,відповідно до пункту 10.3 статті 10 Податкового Кодексу України, місцеві податки і збори на території сільської ради стягуватимуться з платників у порядку, встановленому Податковим Кодексом України за мінімальними ставками та без застосування відповідних коефіцієнтів, що призведе до втрат сільського бюджету. Це суперечить  пункту 5, розділу ХІХ Податкового Кодексу України, регуляторним принципам.

Обраний спосіб  досягнення встановлених цілей є раціональним , оскільки відповідає пункту 10.3 статті Податкового Кодексу України,та Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

                                  4.Механізм та  заходи досягнення цілі.

1.Приведення умов оподаткування до діючого законодавства;

2.Затвердження рішенням сільської ради «Про місцеві податки і збори»;

3.Затвердження ставок місцевих податків і зборів.

5.Визначення очікуваних результатів внаслідок прийняття регуляторного акту.

У разі запровадження  запропонованого  проекту рішення Тальянківської сільської ради  «Про місцеві податки і збори на 2013 рік», очікується наступні результати:

1.Відповідність рішення «Про місцеві податки і збори на 2013 рік»,діючому законодавству, зокрема пункту 10.3 статті 10 Податкового Кодексу України та Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

2.Створення рівних умов для суб’єктів господарювання зі сплати місцевих податків та зборів;

3.Надходження до сільського бюджету місцевих податків та зборів з метою їх подальшого спрямування на соціально-економічний розвиток села.

 

                                                 6.Строк дії.

Строк дії обмежений та встановлюється на 2013 рік.

7.Показники результативності.

1.Надходження до сільського бюджету, внаслідок прийняття запропонованого проекту рішення сільської ради.

2.Кількість платників місцевих податків та зборів, на яких поширюватиметься дія запропонованого регуляторного акту.

3.Рівень проінформованості суб’єктів господарювання з основних положень регуляторного акту.

                                       8.Відстеження   результативності.

Відповідно до статті 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» терміни відстеження результативності дії запропонованого  проекту рішення встановлені:

Повторно- через 2 роки з моменту набрання чинності регуляторного акту;

Періодично- кожні 3 роки, з моменту закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акту.

 

 

 

 

Сільський голова                                                                              І.М.Шилкін