ТАЛЬЯНКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА

 

                 

                   ШІСТНАДЦЯТА  СЕСІЯ  ШОСТОГО   СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 16 листопада 2012 року № 16 /5

Звіт  щодо здійснення державної

регуляторної політики Тальянківською

сільською радою в 2012 році.

 

 

                 На виконання Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», відповідно до п.7, ч.1, статті 26, статті 59 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою забезпечення додержання принципів державної регуляторної політики сесія сільської ради

 

                                                    в и р і ш и л а :

 

1.Звіт щодо здійснення державної  регуляторної політики Тальянківською

сільською радою в 2012 році взяти до відома (додається).

2.Тальянківській сільській раді продовжити роботу над забезпеченням додержання принципів державної регуляторної політики.

3. Звіт  щодо здійснення державної  регуляторної політики Тальянківською сільською радою в 2012 році розмістити на сайті Тальянківської сільської ради, а повідомлення про розміщення звіту опублікувати в районній газеті «Колос Тальнівщини».

4. Секретарю сільської ради взяти до відома що до кінця 2012 року можливо буде прийняте  рішення «Про пайову участь замовників будівництва у розвитку інфраструктури села Тальянки», яке є  регуляторним  актом, то тоді при прийнятті даного рішення винести і питання на розгляд сесії про внесення змін до даного рішення.

5. Контроль за виконанням данного рішення покласти напостійні комісії:

- з питань агропромислового комплексу,земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села;

- з питань бюджету та  фінансів.

 

 

Сільський  голова                                                           І.М.  Шилкін

                                                                                      

                                                                                   Додаток до рішення

                                             від 16 листопада № 16/5

 

Звіт  щодо здійснення державної  регуляторної політики Тальянківською

сільською радою в 2012 році.

       На виконання основнихпринципів державної регуляторної політики, передбачених Законом  України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Тальянківською сільською радою постійно проводиться робота, спрямована на поліпшення умов для розвитку господарської діяльності,на регулювання взаємовідносин у сфері господарської діяльності, а також вдосконалення правового регулювання господарських і адміністративних відносин між регуляторними органами та суб’єктами господарювання.

З метою реалізації повноважень у здійснені державної регуляторної політики, забезпечення доступності, гласності та відкритості регуляторної діяльності посадових осіб місцевого самоврядування,відповідно до статті 31 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», сільською радою було прийняте рішення від17 червня 2011 року № 5/5 «Про повноваження щодо державної регуляторної політики». Зазначеним рішенням повноваження сільської ради у здійсненні  державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, покладено на постійну комісію з питань агропромислового комплексу,земельних ресурсів , екології, комунального майна, соціального розвитку села.

 

Всього за 2012 рік сільською радою було прийнято  п’ять регуляторних актів:             

1. Рішення сільської ради від 24 січня  2012 року  № 10/2  « Про   затвердження   ставок   земельного  податку та  орендної  плати на 2012 рік».

2.Рішення сільської ради від 24 січня  2012   року   № 10 / 3 «Про внесення змін до рішення сесії сільської ради від 12.08.2011 року  «Про місцеві податки та збори на 2012 рік» №6/3 в розділ ІІІ «Ставки єдиного податку»

3. Рішення сільської ради від 25 травня  2012   року   № 11 / 4 «Про оренду комунального майна»

4.Рішення сільської ради від 25 травня  2012   року   № 11 / 5 «Про відчуження комунального майна» 

  5.Рішення сільської ради від 17  липня  2012   року   № 12 / 2  «Про місцеві податки і збори на 2013 рік».

 

Секретар сільської ради                                                       Н.М.Лірник