ПРОЕКТ

                             ТАЛЬЯНКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА

                 ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                           РІШЕННЯ

 

Від_____________________2015 р№ _____                                                                                                     с. Тальянки

 Про      затвердження ставок    земельного

 податку ,  пільг  щодо  сплати  податку та

 розміру   орендної плати на 2016 рік

 

            Керуючись ст.269, 271, 272- 280, 284,  286, 288 Податкового Кодексу України ,          п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», технічною документацією з нормативної  грошової оцінки земель  сільської ради, виготовленою  ДП «Черкаський науково – дослідний та проектний інститут землеустрою  30.11.2011р. , затвердженою рішенням сільської ради від 26.12.2011  №8/8 , врахувавши зміни, внесені згідно Закону України від 27.03.2014 р.№1166  до статті 288 Податкового кодексу України щодо мінімального розміру орендної плати, сільська рада

ВИРІШИЛА  :

1. Ставки  земельного податку та розмір орендної плати  в  2016  році  будуть застосовуватись  згідно затвердженої  нормативноїгрошової  оцінки   земель селаТальянки ,    проіндексованої  на коефіцієнт  3,997, який    встановлений законодавством України  на 2015рік .

2. Затвердити ставки  податку  за  один    гектар   сільськогосподарських

 угідь     у  відсотках  від  їх  нормативної  грошової оцінки у таких розмірах:

   2.1. Рілля:  грунтова  відміна :     53е     5603  х 1,756 × 3.997  х  01%    =   39.32  грн.

                                 55е    4741  х 1,756 × 3.997  х 0,1 %   =  33,27  грн

                                 56є      3620 х 1,756 × 3.997  х  0,1 %   =  25,40  грн

                                 57є        2844 х 1,756 × 3.997  х  0,1 %   = 19,96  грн

                               133є       4224 х 1,756 × 3.997  х  0,1 %   =   29,64грн

                                 141           862 х 1,756 × 3.997  х   0,1 %  =    6,05грн

                                 210є      4483 х 1,756 × 3.997  х   0,1%   =  31,46грн

   2.2.    Багаторічні  насадження:

              грунтова  відміна:      53е   7241 × 3.997х  0,3%   = 86,85  грн.

                                               55є   6136 × 3.997х  0,3%   =  73,57  грн

                                               56є   4541 × 3.997х  0,3%   =  54,45  грн

                                                57є   3559 × 3.997х  003%  =  42,67  грн

                                                210е  5032 ×3.997х  0,03%  =  60,34   грн

    2.3    Сіножаті

           грунтова  відміна        53е   1839 × 3,997   х  0,1%   =  7,35  грн.

                                                55є    1556 × 3.997х  0,1%   =    6,21  грн

                                                 56є    1018 × 3.997  х   0,1%  =    4,06  грн

                                                 57є      792× 3.997  х   0,1 %  =  3,16  грн

                                                  133є   1838 × 3.997  х   0,1 %  =   7,34грн

                                                 141     254 × 3.997  х  0,1 %    =  1,01  грн.

                                                210е  1584 × 3.997   х  0,1 %  =  6,33  грн

 2.4.     Пасовище

           Грунтова   відміна;     53е    1603 × 3.997  х  0,1%   =   6,40  грн.

                                             55є    1356 × 3.997  х  0,1%   =    5,41  грн

                                             56є       836 × 3.997  х   0,1%  =    3,34  грн

                                              57є      690 × 3.997  х   0,1 %  =   2,75  грн

                                              133є   1258 × 3.997  х   0,1 %  =   5,02  грн

                                               141      246  × 3.997  х   0,1 %   =  0,98  грн.

                                              210е  1356  × 3.997  х   0,1 %  =   5,41  грн

                                              215е    123  ×  3.997  х   0,1 %  =  0,49  грн

                                              218      123 ×  3.997  х   0,1%   =  0,49 грн.

3.  Затвердити  ставку  земельного  податку  за  земельні  ділянки  під будівлями  та  спорудами.(житлова  забудова)

 квартали :                 

                             13-  6.92 ×3.997  х 1% х 3% х 10000 = 82,95грн.

                            14-  6.92 ×3.997  х 1% х 3% х 10000 = 82,95грн.

                           15-16    5,32 ×3.997  х 1% х 3% х 10000 = 63,78грн.

                            17    5,46 ×3.997  х 1% х 3% х 10000 =  65,46грн.

                            18– 6.70 ×3.997  х 1% х 3%  х 10000 = 80,31грн.

                            19– 6.92 ×3.997  х 1% х 3% х 10000 =  82,95грн.

                            20– 8.02 ×3.997  х 1% х 3% х 10000 =  96,16грн

                           21– 7.29 ×3.997   х 1% х 3% х 10000 =87,39грн.

                           22– 7.29 ×3.997  х 1% х  3% х 10000 =86,82грн.

                          23– 7.36 ×3.997  х 1% х 3% х 10000 = 88,23грн.

                          24– 6.70 ×3.977  х 1% х 3% х 10000 = 80,31грн

                         25  -  7,07 ×3.997  х 1% х 3% х 10000 =  84,75грн

                         26– 6.56 ×3.997.2  х 1% х 3% х 10000 = 78,66грн

                         27– 6.56 ×3.997  х1% х 3% х 10000 =  78,66грн

                         28  - 6.70 ×3.997  х1% х 3% х 10000 =  80,31грн

                         29– 7.73 ×3.997  х1% х 3% х 10000 = 92,04грн

                          30– 6.34 ×3.997  х1% х 3% х 10000 = 76,02грн

                         31-   7.0   ×3.997  х1% х 3% х 10000 = 83,91  грн

                           32– 8.16 ×3.997  х1% х 3% х 10000 = 97,83 грн

                           34– 6.92 ×3.997  х1% х 3% х 10000 = 82,83 грн

                           35– 6.27 ×3.997  х1% х 3% х 10000 = 75,18грн

                           36 – 5.90 ×3.997  х1% х 3% х 10000 = 70,74 грн

                        37 – 6.92 ×3.997  х1% х 3% х 10000 = 82,83 грн

                       38 – 6.34 ×3.997  х1% х 3% х 10000 =76,02грн

                    4  -   5.77 ×3.997  х1% х 3% х 10000 = 69,18грн

                     5 – 5,65 ×3997  х1% х 3% х 10000 = 67,74грн

                     6-7   - 5,40 ×3,997  х1% х 3% х 10000 = 64,74 грн

                      8   -   5,46 ×3.997  х1% х 3% х 10000 = 65,46грн

                      9-12  -   5,09 × 3,997х1% х 3% х 10000 = 61,02грн

                      42-43     4,62  × 3,997х 1% х 3% х 10000 = 55,38грн

                       44 –  5,48  × 3,997х1% х 3% х 10000 =  65,70грн

                       45 –4,96  × 3,997х1% х 3% х 10000 =  59,46грн

                        46 –   5,08 × 3,997х1% х 3% х 10000  =60,90грн

                        47 – 5,08 × 3,997х1% х 3% х 10000  = 60,90грн

                       1 – 4,05 × 3,997х1% х 3% х 10000  =  48,54  грн.

                       2   – 4,16 × 3,997х1% х 3% х 10000 =  49,86  грн

                       3 -   4,05 × 3,997х1% х 3% х 10000  = 48,54  грн.

                     49 -   4,64 × 3,997х1% х 3% х 10000  =55,62  грн

                      50  -  4,64 × 3,997х1% х 3% х 10000  = 55,62  грн

                     51  -  3,99 × 3,997х1% х 3% х 10000  = 47,82  грн

4,     ГОСПОДАРСЬКІ   ДВОРИ:

                       14  -   7,29 х 3,997 х 1 % х3% х 10000  = 87,41 грн.

                       19 -   7,65 х 3,997 х  1% х 3% х 10000 =  91,73 грн.

        20 –  8,01 х 3,997 х 1% х 3% х 10000 = 96,04 грн.

                         21  - 8,01 х 3,997 х 1% х  3% х 10000 =   96,04 грн.

                        26  - 6,56 х 3,997 х 1% х 3% х 10000  =  78,66  грн

                        27  - 7,29 х 3,997 х 1% х 3% х 10000  = 87,41  грн.

                        32 – 7,29 х 3,997 х 1%  х 3% х 10000 = 87,41  грн.

:                     33 -  7,65 х 3,997 х 1% х 3% х 10000 = 91,73  грн

 5.         ПАСІКА:                                                                                                                  3   -  4,85 х 3,997 х 1% х 3% х 10000 =  58,15 грн

6.    Громадська  забудова: 

       Адмінбудівля  с/р     21 – 5,61х 3,997  х 1% х3% х 10000 = 67,27 грн

    ДНЗ,мед. амбул.          29 – 5,46 х 3,997 х 1% х 3% х 10000 = 65,47 грн.

     школа                       43 – 4,13 х 3,997 х 1% х3% х 10000 =  49,52 грн                            

7.. Затвердити  ставку  земельного  податку  за  землі   комерційного  призначення:

Квартали:                21-    20,05 × 3,997х 1% х 10000  = 8013,00  грн

                               26  -   16,40 × 3,997х 1% х 10000 =  6555,00  грн

                              30  -    16,40 × 3,997х 1% х 10000  = 6555,00  грн

                             36   -   15,67 × 3,997х 1% х 10000  = 6263,00 грн

                          42-43  -    13,45 ×  3,997х 1% х 10000  = 5375,00  грн

.5. Затвердити  ставку  земельного  податку  за  земельні  ділянки  водного  фонду

Квартали:    4    -  3,14 × 3,997х1% х 25%  х 10000 =  313,76  грн

                  31   -  3,64 × 3,997х 1% х 25% х 10000 =  363,20 грн                

6. Затвердити  ставку   земельного  податку          відділення  зв’язку:

 квартал  :                     21    - 5,61 × 3,997   =   1,12  грн.. / м2

7.    Затвердити  ставку   земельного   податку  за  землі   технічної  інфраструктури:

(РЕС)  квартал :       39    - 4,73 × 3,997   х 3% х 10000  = 5670-00грн

8. Встановити  пільгу      у  вигляді   звільнення  по  сплаті   земельного  податку  з  01.01.2016 р 

-         дошкільним     та  загальноосвітнім   закладам  незалежно  від   форм  власності  і  джерел  фінансування;

-         Закладам  культури,  науки,  освіти,  охорони  здоров’я,  соціального   захисту,   фізичної   культури  і  спорту,  які  повністю   утримуються   за   рахунок   коштів     державного  або  місцевого  бюджетів;

-         Підприємствам,  установам  та  організаціям  , що  належать  до  комунальної   власності  територіальної   громади  с.  Тальянки.

8,1.Звільнити від сплати земельного податку фізичних та юридичних осіб в межах граничних  норм ,  встановлених статтями 281, 282 Податкового Кодексу України .

8.2.       Якщо  платник  податку,  який  користується   пільгами з  цього  податку,  надають   в  оренду    земельні  ділянки,  окремі   будівлі,  споруди  або  їх   частини,  податок  на  такі  земельні   ділянки  та  земельні  ділянки  під     такими  будівлями  сплачується загальних   підставах  з  урахуванням   прибудинкової  території.

8.3   Ця  норма  не  поширюється  на  бюджетні  установи  у  разі  надання   ними  будівель.  споруд    в     тимчасове  користування  іншим  бюджетним    установам  ,  дошкільним  ,   загальноосвітнім             навчальним  закладам

9.    РОЗМІР  ОРЕНДНОЇ  ПЛАТИ

9.1  Розмір    орендної  плати   може  бути   більшою  граничного  розміру  орендної  плати,    у  разі  визначення  орендаря  на  конкурсних  засадах

 9.2. Ставка податку за земельні ділянки не сільськогосподарського призначення, нормативну  грошову оцінку яких проведено   встановлюється у розмірі 1%  від їх нормативної грошової  оцінки.

9,3. Затвердити на 2016 рік  розмір орендної плати на земельні ділянки сільськогосподарського призначення (рілля, сіножаті пасовища) та земельні ділянки під водним фондом  3 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

 9,4. Орендна плата за надані в оренду водні об'єкти встановлюється в розмірі визначеному  згідно  Методики,  затвердженої наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 28 травня 2013 року № 236 «Про затвердження Методики визначення розміру плати за надані в оренду водні об'єкти», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за № 986/23518.в  3-х  кратному  розмірі  земельного   податку.

  9.5.  Орендна плата за водойми встановлюється виключно у грошовій формі.    

   Сплата орендної плати за водний об'єкт не звільняє від сплати орендної плати за земельну ділянку під цим об'єктом.

 9.6. Затвердити на 2016  рік розмір орендної плати на земельні ділянки комерційного призначення  3 % від нормативно грошової оцінки земельної ділянки 1 м2 земель населеного пункту сільської ради з урахуванням коефіцієнта індексації .                                                                                  9.7. Орендна плата за землі промисловості, транспорту та зв’язку, та надані для розміщення та експлуатації об’єктів енергетики, які виробляють електричну енергію з відновлюваних джерел енергії, включаючи  технологічну інфраструктуру таких об’єктів ( виробничі приміщення, бази, розподільчі пункти ( пристрої), електричні підстанції, електричні мережі )  справляється в розмірі 3% відповідно показників грошової оцінки 1 м²  земель населених пунктів сільської ради з урахуванням коефіцієнта індексації .                                                                                                     9.8. Секретарю сільської ради:                                                                     -оприлюднити проект  рішення, аналіз його регуляторного впливу на офіційному веб-сайті сільської ради, про що надіслати повідомлення з місцем його розташування, в районну газету «Тальнівщина», для отримання пропозицій від фізичних та юридичних осіб;                                                     -надіслати проект регуляторного акта,  аналіз регуляторного впливу  та експертний висновок  відповідальної постійної комісії  до уповноваженого органу для підготовки у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку,  пропозицій щодо удосконалення  проекту відповідно до принципів державної регуляторної політики .                                                                  9.9.Після надходження пропозицій  та зауважень  щодо  удосконалення   проекту уповноваженого органу, відповідальній постійній комісії доопрацювати  проект регуляторного акту та винести на розгляд чергової сесії сільської ради для затвердження.                                                              9.10.Після затвердження даного проекту рішення, секретарю сільської ради оприлюднити рішення «Про      затвердження ставок    земельного податку ,  пільг  щодо  сплати  податку та розміру   орендної  плати на 2016 рік» на офіційному веб-сайті сільської ради, про що надіслати повідомлення з місцем його розташування, в районну газету «Тальнівщина».                        10.Землевпоряднику сільської ради    після набрання чинності  направити копію даного рішення  в Тальнівську  ОДПІ.                                                  11. Рішення набирає чинності після його оприлюднення, але  не раніше  ніж з  01.01.2016року.                                                                                       12. Визнати  таким , що  втратить  чинність з 01.01.2016року, рішення сільської ради  від  12.12.2014  №33/02  « Про     затвердження ставок    земельного     податку та розміру орендної плати на 2015рік»                      13. Контроль за виконанням даного  рішенням покласти на постійну  комісію сільської  ради  з питань планування  бюджетуі  фінансів.

Сільський   голова                                                   І.М.  Шилкін        

 

 

Аналізрегуляторного впливупроекту регуляторного акту

до проекту рішення Тальянківської  сільської ради

«Про      затвердження ставок    земельного

податку ,  пільг  щодо  сплати  податку та

розміру   орендної плати на 2016 рік».

У зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року № 71-VIII, на органи місцевого самоврядування покладені повноваження щодо встановлення плати за землю та визначено, що такі рішення підлягають офіційному оприлюдненню до 15 липня року, що передує року, в якому планується їх застосування.

Проектом регуляторного акта передбачається встановлення на законних підставах, ставки земельного податку та орендної плати юридичними та фізичними особами, що здійснюють свою діяльність на території села Тальянки на 2016 рік.

Проект  «Про      затвердження ставок    земельного податку ,  пільг  щодо  сплати  податку та розміру   орендної плати на 2016 рік», підготовлено згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 № 308, .

Регуляторний орган:Тальянківська сільська рада 

Розробник документа:Виконком Тальянківської сільської ради

1.             Визначення проблеми:

Законом  України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Податковим кодексом України -  повноваження щодо затвердження ставок земельного податку та ставок орендної плати за землю , визначення порядку їх сплати в межах визначених законом надано органам місцевого самоврядування.                                                     Проблема полягає в необхідності  затвердження ставок земельного податку , орендної плати їх розміру та порядку сплати.                                                                                                                  На підставі всебічного аналізу ставок земельного податку   проблему передбачається вирішити  шляхом  прийняття рішення ««Про      затвердження ставок    земельного податку ,  пільг  щодо  сплати  податку та розміру   орендної плати на 2016 рік»                                                                                                                           Вказану проблему неможливо розв’язати за допомогою ринкових механізмів, тому що відповідно до діючого законодавства, ставки земельного податку, пільги  та ставки орендної плати  затверджуються сільською радою.

 2.Очікувані результати .

     Очікуваним результатом прийняття запропонованого регуляторного акту  є    впорядкування земельних відносин та плати за землю;

Надходження коштів до сільського бюджету.

 3.  Цілі  регулювання.

     Прийняття  регуляторного акту дозволить забезпечити реалізацію державної політики в податковій сфері, спрямовану на поповнення доходної частини  місцевого  бюджету.    

4.Альтернативні  способидосягнення  цілей.

Альтернативних способів розв’язання  визначенї проблеми та досягнення цілей не існує.Затвердження ставок земельного податку та орендної плати за землю на 2016 рік,  дасть змогу здійснювати видатки на розвиток соціальної сфери та благоустрою села, дозволить забезпечити життєдіяльність та розвиток села.

5.Механізм розв’язання проблеми

  Відповідно до Податкового кодексу України із змінами, органам місцевого самоврядування надано право самостійно встановлювати та визначати порядок сплати земельного податку відповідно до переліку і в межах встановлених  граничних розмірів ставок.

      Вирішення проблеми, зазначеної в п. 1 цього Аналізу, повинно здійснюватися шляхом прийняття відповідного рішення сільської ради  з дотриманням вимог Закону  України « Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

6.Визначення  очікуваних  результатів  прийняття  регуляторного акта.

Прийняття  рішення  дозволить  забезпечити  надходження  коштів  до місцевого бюджету  від прийняття рішення «Про      затвердження ставок    земельного податку ,  пільг  щодо  сплати  податку та  розміру   орендної  плати на 2016 рік»

що дозволить  виконання  Програми  економічного  та  соціального  розвитку  територіальної громади.

7.Визначення очікуваних результатів.

Застосування вказаного проекту регуляторного акту надасть можливість:

Аналіз вигод та витрат

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів органу місцевого самоврядування

1.  Збільшення обсягів надходжень до місцевого бюджету

 

 

Додаткові витрати сільського бюджету відсутні

2.  Зменшення бюджетних видатків на соціальні потреби

3.  Розвиток інфраструктури села

Сфера інтересів су’єктів господарювання 

1.  Розвиток інфраструктури села

Обов’язкові платежі податкового характеру

Сфера інтересів громадян

Вирішення частини соціальних проблем за рахунок зростання дохідної частини сільського бюджету

 

8.Строк дії регуляторного акту.

 Рішення сільської ради   «Про      затвердження ставок    земельного податку ,  пільг  щодо  сплати  податку та розміру   орендної плати на 2016 рік»є регуляторним актом, який поширюється на широке коло осіб - суб’єктів господарювання   - платників податку за землю і орендної плати за землю, є загальнообов’язковим до застосування на території села. 

Строк дії його обмежено– 2016 рік( до внесення змін в законодавчі, нормативні акти та рішення сільської ради).

 

9.Показники результативності регуляторного акту.

Прогнозними показниками результативності дії цього регуляторного актує збільшення надходжень до бюджету. 

    10.Заходи з відстеження результативності регуляторного акту.

    Базове відстеження результативності дії регуляторного акту проекту рішення буде здійснюватись шляхом обліку платників  ставок земельного податку та орендної плати , контролю за станом надходження платежів до бюджету.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних моментів, буде розглядатись можливість їх виправлення шляхом  внесення відповідних змін.

          Сільський голова                                              І.М.Шилкін